Proces Uzdrawiania

Poniższy tekst pochodzi z książki pt. „Dłonie pełne światła”, autorstwa Barbary Ann Brennan. Jest to światowy bestseller medycyny niekonwencjonalnej uznany za najważniejszy podręcznik uzdrawiania energią. Tekst przepisałem i uzupełniłem o obrazki dla łatwiejszego zrozumienia procesu uzdrawiania.

Uzdrowiciel ma do zaoferowania pacjentowi i oficjalnej medycynie trzy rzeczy:

  • nowe szersze spojrzenie na przyczyny choroby i sposób jej leczenia,
  • dostęp do informacji na temat dowolnej sytuacji medycznej czy życiowej, które to informacje mogą być nieosiągalne innymi sposobami,
  • bezpośrednią pracę z pacjentem nad zwiększeniem jego zdolności samoleczenia,

Bez względu na to jak wspaniały będzie wynik, uzdrowiciel skłania pacjenta do leczenia się poprzez naturalne procesy, nawet jeśli wykraczają one poza to, co wydaje się naturalne ludziom nieznającym uzdrawiania energią.

Twoje ciało i system energetyczny w naturalny sposób zmierzają ku zdrowiu. Uzdrowiciel zna sposoby wywołania zdrowia i dysponuje odpowiednimi metodami. Oczywiście, również lekarz medycyny pracuje, opierając się na tych samych zasadach. Jednak pod ciężarem tylu bezosobowych przypadków, przy bezustannym stykaniu się z chorobą, wielu lekarzy zaczyna koncentrować się na leczeniu określonego zestawu symptomów, co nie oznacza koncentracji na zdrowiu. Dla uzdrowiciela zdrowie nie oznacza tylko zdrowia w ciele fizycznym, lecz także równowagę i harmonię we wszystkich sferach życia.

Proces uzdrawiania jest właściwie procesem przypominania – przypominania sobie, kim jesteś. W ramach aury proces uzdrawiania ma za zadanie zrównoważyć energię w każdym ciele (keteryczne uświęcone, niebiańskie, eteryczne uświęcone, astralne, mentalne, emocjonalne, eteryczne, fizyczne). Kiedy wszystkie energie w każdym ciele są zrównoważone, przychodzi proces uzdrowienia. Dusza odebrała przeznaczoną dla siebie lekcję i tym samym zdobyła więcej kosmicznej mądrości.

Istnieją dwa główne podejścia do uzdrawiania.

  • Uzdrawianie wewnętrzne – które ustanawia równowagę i zdrowie na wszystkich poziomach człowieka poprzez koncentrację i pośrednią pracę nad fizycznymi, emocjonalnymi, mentalnymi i duchowymi aspektami istoty ludzkiej, czyli nad tym jak człowiek tworzy swój system przekonań i swoją rzeczywistość.
  • Uzdrawianie zewnętrzne – które pomaga odzyskać równowagę w poszczególnych warstwach aury, jak równie w systemach ciała fizycznego, poprzez działanie energią pozyskiwaną z Powszechnego Pola Energii.

Proces wewnętrznego uzdrawiania.

Proces wewnętrznego uzdrawiania równoważy energię w każdym z ciał, skupiając się na efekcie wywołanym przez nierównowagę, korygując ją i naprawiając odpowiednią warstwę aury przez przesyłanie energii (np. nakładanie dłoni). Wyregulowanie jednego ciała pomaga ustanowić równowagę w pozostałych.

Przy uzdrawianiu poziomu keterycznego uświęconego błędny system przekonań zostaje wprowadzony do świadomości i zaatakowany. Uzdrawianie dokonuje się w siódmej warstwie pola. Polega głównie na reperowaniu i restrukturyzowaniu tego ciała, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Naprawa siódmej warstwy automatycznie otwiera warstwę szóstą na więcej niebiańskiej miłości.

Na poziomie niebiańskim uzdrowiciel zanurza się w niebiańskiej albo uniwersalnej miłości i kieruje ją na pacjenta.

Na poziomie eterycznym uświęconym ciało auryczne zostaje wyregulowane poprzez chirurgię duchową. Powoduje to złączenie indywidualnej woli z Wolą Boską.

Na poziomie astralnym uzdrawianie następuje poprzez oczyszczenie i miłość. Uzdrowiciel znajduje się w stanie miłości do ludzi i kieruje tę energię do pacjenta. To pozwala poziomowi mentalnemu rozluźnić się i porzucić część bloków obronnych.

W warstwie mentalnej uzdrowiciel atakuje błędne procesy myślenia, które wywołują nierównowagę. Procesy te oparte są na logice dziecka, które doświadczyło zaburzeń. Kiedy dorosły zaczyna zdawać sobie z nich sprawę, widzi, czym są i wtedy można je zastąpić procesami bardziej dojrzałymi. Uzdrowiciel restrukturyzuje tę warstwę pola, pomagając pacjentowi znaleźć nowe rozwiązania starych problemów.

W warstwie emocjonalnej, używając techniki oczyszczania, uzdrowiciel pomaga pacjentowi uwolnić zablokowane uczucia. Czasem pacjent przeżywa stare urazy i doświadcza zablokowanych uczyć w trakcie sesji. Czasem urazy zostają zlikwidowane, zanim pacjent zda sobie sprawę z ich istnienia.

Warstwę eteryczną należy wyprostować i zregenerować, żeby przywrócić pacjentowi poczucie zadowolenia i siły.

W trakcie bezpośredniej pracy z ciałem używa się ćwiczeń fizycznych, określonych pozycji ciała oraz głosu, tak by doprowadzić do uwolnienia fizycznych bloków, na przykład napięcia mięśniowego, otyłości lub słabości.

W procesie leczenia pełno spektralnego pracuje się nad wszystkimi ciałami razem. Odbywa się to na indywidualnych sesjach, a czasem w grupach prowadzonych przez uzdrowiciela. W rezultacie tego leczenia zdrowie w ciele fizycznym pojawia się jako ostatnie, w wyniku zrównoważenia pozostałych ciał. Może to zająć jedną sesję, a może cały rok.

Obrazek przedstawia ciała auryczne i główne centra energetyczne – czakry w ciele człowieka.